Grans (2-3)

A les estances de parlants acollim infants a partir de 24 mesos fins a 36.


En aquest espai, la dinamització i la gestió del grup prenen rellevància. Els infants ja es relacionen amb els seus iguals d'una manera més propera i intensa i la mediació i la cooperació són valors que tenen molt de pes en la dinàmica d'aquestes aules. Els infants comencen a canviar el seu joc i la seva manera de relacionar-se. El joc simbòlic agafa un pes molt important que a través dels racons i espais de l'escola intentem donar resposta. A través de la paraula i el diàleg ja sorgeixen moments d'intercanvi on els infants es poden comunicar i parlar del seu dia a dia. A més, a través de les propostes i activitats programades treballem l'experimentació i transformació dels materials, les sessions de psicomotricitat amb un ordre més establert i les sessions de música o llenguatge (contes i titelles) aporten als infants una nova visió de la seva realitat quotidiana.