RELACIÓ PLACES VACANTS PER AL CURS 2021-22

 

 

RELACIÓ DE PLACES VACANTS PER AL CURS 2021-2022

 

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL TURONET

 

 

 

INFANTS NASCUT L’ANY 2019  -----------   19 VACANTS

 

       (*) En reserva per alumnat amb NEE ----------   3       « »

 

        

INFANTS NASCUTS L’ANY 2020  --------   15 VACANTS

 

       (*) En reserva per alumnat amb NEE ----------   2        « »

 

        

INFANTS NASCUTS L’ANY 2021 -----------  14 VACANTS

 

       (*) En reserva per alumnat amb NEE ----------    2       « »

 

 

(*) Les places reservades per infants amb NEE, EN CAS de no ser cobertes, seran ocupades segons el llistat.

L’oferta de places pot variar per baixa abans de la matriculació.