Mitjans (1-2)

A les estances de caminants acollim infants a partir de 12 mesos fins a 24.


En aquest espai, l'acompanyament de l'infant en el seu procés d'aprenentatge és vital ja que és un moment de canvis decisius. Passar de gatejar a poder caminar, del gest a la paraula i de poder menjar una gran varietat d'aliments són processos vitals capdals en aquesta etapa. Per això, intenem facilitar les eines perquè l'infant des de la seva pròpia autonomia visqui tots aquests canvis de la manera més natural i tranquila possible. Creant ambients estimulants, estimulant el joc i la relacions entre iguals, reforçant el coneixement psicomotriu i els hàbits i les rutines quotidianes com a activitats fonamentals.