L'escolaritat

L'Escola Bressol Turonet ofereix un servei d'escolaritat bàsica 9 a 17h. A més dels serveis extres com l'acollida (8-9h), la permanència (17-18h) o el servei de menjador (12-15h).


L'escola es fonamenta en una visió educativa global, pluralista i inclusora, partint de l'entorn social i cultural de la ciutat de Cerdanyola del Vallès.

El centre emmarca els seus principis al voltant d'uns objectius que pretenen formalment el desenvolupament actiu de totes les capacitats dels infants. 

Ens definim com a:

- Una escola en progrés i amb esperit de recerca.

- Una escola de tothom i per a tothom.

Els nostres objectius bàsics són:

- Saber viure i conviure amb les persones que ens envolten.

- Desenvolupar hàbits saludables.

- Respectar a les persones i a nosaltres mateixos/es.