Família i participació

A l'escola tenim diversos espais de comunicació i participació activa on les famílies fan de l'escola també el seu espai.

EL CAFÈ TERTÚLIA: Un espai per compartir informacions i criteris educatius així com maneres que tenim tots plegats de portar-los a la pràctica. On equip educatiu i famílies dialoguem i compartim punts de vista des del respecte i la quotidianitat.


LES FESTES POPULARS: Durant el curs anem celebrant conjuntament les festes tradicionals amb les famílies. Organitzem la festa conjuntament i gaudim plegats d'un bon berenar i una mica de música per ballar i dansar.


l'AFA: l'associació de famílies dels alumnes de l'escola participa activament en la gestió de diverses activitats i iniciatives que totes tenen l'objectiu de millorar el dia a dia dels infants.


EL CONSELL ESCOLAR: És l’òrgan de participació de la comunitat educativa  que promou la relació, comunicació i col·laboració entre els diferents sectors implicats: pares, mares, personal educador, personal d’administració i serveis, personal tècnic i responsables municipals, i per garantir el propi Projecte Educatiu de l'escola.