Equip humà

Som un equip educatiu que consta de :

- 14 educadores referents (una parella pedagògica en cada grup d'infants)

- La directora del centre

- Una admnistrativa

- La cuinera

- 2 persones de personal de neteja