Baremació provisional curs 2020-21

Publicació de la llista de sol·licituds amb barem provisional.

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà mitjançant un correu electrònic a l'escola bressol.