Escola verda

L'EBM Turonet està en procés de formar part de la xarxa d'escoles verdes de Catalunya. L'equip educatiu porta dos anys formant-se en l'educació per la sostenibilitat.

Ser escola verda significa innovar, incloure, avançar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

Els tres grans objectius són:

-Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre.

-Promoure la participació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.

-Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.

Molt aviat serem Escola Verda.