Presentació

L'Escola Bressol Municipal Turonet és un servei educatiu municipal que acull infants de 4 mesos fins a 3 anys. 

El nostre objectiu és oferir les millors condicions als infants a fi d’aconseguir un desenvolupament harmònic tant físic com psicològic. Per això, amb una adequada evolució afectiva i partint del moviment i control corporals, afavorim i estimulem les manifestacions de llenguatge, comunicació i relació creant pautes per a la convivència i el respecte als altres i a l’entorn més proper.