l'AMPA

L'Associació de Mares i Pares de l’escola EBM Turonet és una associació sense ànim de lucre que vol:

- Promoure la participació de les mares i els pares de l'escola. L'escola és de tothom i tots/es som escola.

- Col·laborar, organitzar i promoure activitats educatives a l'escola. Tothom pot i hauria de participar.

- Participar en el control i gestió de l'escola i representar les mares i els pares davant del Consell Escolar i la direcció de l'escola. Tothom està representat. Sempre col·laborant amb l'escola.

- Recolzar una educació de qualitat pels infants.

Per això, l'AMPA s'encarrega d'organitzar, gestionar i dur a terme una sèrie d'activitats, sempre consensuades amb l'escola i amb l'objectiu d'ajudar el centre i els nostres infants.